skip to Main Content

Teglværkskajen

Teglværkskajen omfatter 193 lejligheder, to erhvervslejemål og parkerings-kælder til 138 biler. Byggeriet er opført i en karré som trappes op fra 4 etager til 7 etager. Bygningen opføres med teglfacader og med tegl på altanerne. Der er mange forskellige lejlighedstyper dog med hovedvægten på 3 og 4 værelses lejligheder på ca. 95 m².

Type:
193 Lejligheder og 2 erhvervslejemål

Beliggenhed:
Teglholmen, København SV

Totalentreprenør:
V8 Construction A/S

Ingeniør:
MOE A/S

Arkitekt:
Danielsen Architecture

Bygherre:
Obel-LFI Ejendomme A/S

Omfang:
20.393 m²

Opførelsesperiode:
2014-2017

Teglværkskajen, Teglholmen,
Teglværkskajen, Teglholmen,
Teglværkskajen, Teglholmen,

Teglværkskajen er placeret for enden af Teglholmsgade, hvor der opføres ca. 600 Lejligheder. Byggeriet har vand på tre sider og en fælles bypark for området. Ejendommen forbindes med en bro til bilister og en gangbro.

Inde i gården er der udført et fælles privat haveanlæg for beboerne i Teglværkskajen. Som en del af det nye område har Københavns Kommune opført en ny folkeskole “Sydhavnsskolen“.

Ligende projekter

Back To Top